Ux weeloosiyya

Namma xaleenah gandi yakkiinimit yaabaah, namma xaleenah yamqeenim waajib kinniimit yaaba darsi

ku tummabul nee yanfaqeh