Namma xaleenah gandi yakkeenimi

Ux weeloosiyya

Namma xaleenah gandi yakkiinimit yaabaah, namma xaleenah yamqeenim waajib kinniimit yaaba darsi

Mu tummabul nee yanfaqeh