Namma xaleenah gandi yakkeenimi

Ux weeloosiyya

Namma xaleenah gandi yakkiinimit yaabaah, namma xaleenah yamqeenim waajib kinniimit yaaba darsi

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub