Borba protiv neprijatelja

Opis

Od Allahovih, tebareke ve te’ala, zakona na Zemlji, jeste da On Uzvišeni, suzbija jedne ljude sa drugima, kao što kaže, subhanehu: „A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao – ali, Allah je dobar svim svjetovima.“ (El-Bekare: 251).

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu