• Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava da li je u Šerijatu dozvoljeno nositi hamajliju, talismane.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju o vrijednosti i značaju Kudsa (Jerusalem), kako za muslimane, tako i za sljedbenike Knjige (židove i kršćane).

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju kakav je šerijatski propis obilježavanja Dana zaljubljenih ili Valentinova.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Pretjerivanje u vjeri je od stvari koje je zabranio Allah Uzvišeni i učinio haramom kao i Njegov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem. Pretjerivanje je prelazak granice i ekstremizam, koje nosi sa sobom mnoge opasnosti i negativne posljedice. Više o tome poslušajte u ovome predavanju, kao i način na koji se sačuvati u od pretjerivanja u vjeri i način liječenja od toga.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Smrt je stvarnost i istina koju čak ni nevjernici ne mogu negirati, i zato vidimo da se pri spomenu smrti, njihova lica izmijene, i da nastoje da o njoj ne razmišljaju. Allah je vjernicima u svakoj stvari, pa tako i u smrti, odredio mnogobrojne koristi i blagodati, pa tako i u smrti. Poslušajte nekoliko tih pouka i koristi u ovom audio predavanju.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Kabur u uvjerenju muslimana je bašta od džennetskih bašti ili provalija od džehennemskih provalija. Allah ga je učinio prelazom između dva života, te je poput stanice ili čekaonice.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Kaže Allah Uzvišeni u 145-tom ajetu sure En-Nisa (Žene): „Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći“. Ovaj ajet je i više nego dovoljan da svaki čovjek preispita svoje srce i postupke.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko riječi i savjeta o pogubnosti nepravde, još na ovom svijetu, a na Ahiretu kazna za nepravedne je još veća i žešća.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Savjeti svakom muslimanu i muslimanki da iskoriste svoju malodst u sticanju znanja, i to onog znanja koje će im koristiti, inšaallah, i na Dunjaluku i na Ahiretu.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju nešto više o životu koji dolazi nakon ovozemaljskog života.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko koristi slavljenja i spominjanja Allaha Uzvišenog, te upozorenje na posljedice ostavljanja istog.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju poslušajte primjere u kojima se očito vidi nadnaravnost Kur’ana, i da je Kur’an Allahov govor i milost ljudima.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Kur’an je Božija Objava, Riječ i Uputa. Objavljena je Muhammedu, alejhi selam, u periodu od dvadeset i tri godine njegove poslaničke misije. Svaka rijec Kur’ana bila je registrovana, prenošena i učena napamet. Tako se dogodilo ono što je u povijesti ljudske misli jedinstveno: da je zapisana svaka riječ i svako njeno slovo. Allah Uzvišeni je poslao Svoga Poslanika kao milost svim ljudima: „A tebe smo Muhammede samo kao milost svjetovima poslali.“ (El-Enbija, 107.)

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom predavanju nešto više o događaju koji se desio u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a vezan je za gradnju mesdžida, kojeg je Allah Uzvišeni naredio da se sruši.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom predavanju koje su to stvari u kojima nije dozvoljeno sarađivati i prijateljevati sa nevjernicima.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju o vrijednosti i značaju mjeseca ramazana, a posebno zadnjih deset dana i noći toga mjeseca, u kojima se nalazi noć vrednija od hiljadu mjeseci – noć Lejletu-l-kadr.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista čovjek dok živi na ovom Dunjaluku nema veće potrebe, od potrebe za uputom, bez obzira bio on nevjernik, grješnik, ili vjernik. Zašto je to tako, poslušajte u ovom predavanju?

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Naši ispravni prethodnici nisu razdvajali između vjerovanja srcem i činjenja dobrih djela. Imami Ahmed kaže: „Iman su riječi i djela.“ Kaže Adžuri: „Iman je ubjeđenje srcem, potvrda jezikom i čin tijelom.“ Fudajl bin Ijad veli: „Iman je svjedočenje jezikom, prihvatanje srcem i rad po tome.“ Drugi kažu: „Iman su riječi, djela i namjera.», a pak neki kažu: «Riječi, djela, namjera i slijeđenje sunneta.“

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  „Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan“.

 • Bosanski

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Mjesto i uloga, kao i način savjetovanja u islamu je na veoma lijep način pojašnjeno u ovome predavanju.

Stranica : 11 - Od : 1
Vaše mišljenje