• Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko osnovnih karakteristika da’ve Ehlu sunneta vel džemata, kao i nekoliko osobina kojima se mora okititi svaki daija u Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Pojašnjenje akide sufija po pitanju tevessula, šefata, šejhova, kaburova itd.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Uistinu mudrost ima veliki značaj i poziciju u Allahovoj vjeri, i uistinu onaj ko posjeduje mudrost posjeduje i sreću na ovom svijetu. Šta je to mudrost i kako je postići, saznajte u ovom audio predavanju.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava jedan od osnovnih temelja u životu vjernika, a to je da on živi između straha od Allahove kazne i nade u Njegovu milost.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju objašnjava daija nekoliko osnovnih propisa vezanih za čistoću i čišćenje u šerijatskom pravu, koje mora da zna svaki musliman, jer mu trebaju u svakodnevnom životu.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Govori daija u ovom audio predavanju o bitnosti međusobnog uvažavanja i toleranciji među muslimana, posebno u teškim vremenima, kada dolazi do različitih previranja i razmirica među muslimana, što je jedan od razloga slabosti muslimana.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Danas možemo vidjeti mnoge ljude koji se pripisuju islamu, a njihovi postupci pokazuju drugačije, isto tako vidio ljude čiji su postupci u skladu sa islamskim propisima, a drugi ih pripisuju nekakvim sektama. Poslušajte u ovom predavanju šta znači pripisivanje islamu, i šta se podrazumijeva kada kažeš ja sam musliman.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Šta je to prava slast imana i kako da se postigne saznajte slušajući ovo predavanje.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava međusobna prava i obeveze koje imaju supružnici u Šerijatu.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje i objašnjava nekoliko hadisa u kojima je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao Džennet.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija komentariše hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg prenosi Muaz ibn Džebel, Allah je sa njim zadovoljan, u kome nas Allahov obavještava o čemu raspravlja najuzvišeniji skup meleka (meleu-l-e’ala) – skup meleka koji po odredbi Allahovoj povremeno razgovara na nebu o budućnosti i onome što im je Allah Uzvišeni , dopustio da znaju.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko riječi i savjeta o pogubnosti nepravde, još na ovom svijetu, a na Ahiretu kazna za nepravedne je još veća i žešća.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Danas možemo vidjeti da su mnogi ljudi spremni raspravljati o vjeri i vjerskim propisima, a da o tome nemaju znanja. A Allah Uzvišeni kaže: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ Poslušajte u ovom audio predavanju, komentar ovog Kur’anskog ajeta, i ajeta sličnih njemu.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Šta je to dobročinstvo prema roditeljima, zašto je toliko bitno, i koja je nagrada za one koji su blagi i poslušni roditeljima? Saznajte u ovom kratkom audio klipu.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedna od posebnih i najbitnijih odlika koje su date ovom ummetu. Kaže Allah Uzvišeni: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete“.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Daija u ovom audio predavanju objašnjava kako ispravno shvatiti pojmove kao što su nacija, nacionalnost i nacionalizam, te stav Šerijata spram ovih pojmova.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Ebu Hurejre, Allah je sa njim zadovoljan, prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada Allah zavoli nekoga Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje". Poslušajte u ovom audio klipu kako steći ljubav Allaha Uzvišenog.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Islam je postavio jasna pravila prilikom odnosa prema učenjacima te je učinio da se znanje, ispravno znanje, ne može steći osim putem istih, a ko bude uzimao znanje iz knjiga njegove su greške mnogobrojne i nekada pogubne.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava šta je to istinska sreća i kako je postići, i na ovom i budućem svijetu.

 • Bosanski

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava vrijednost i bitnost namaza u životu vjernika, kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu.

Stranica : 3 - Od : 1
Vaše mišljenje