Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο μιλάει για την πολυγαμία στο Ισλάμ και την προύπαρξη της πολυγαμίας σε όλες τις άλλες θρησκίες, δείχνει επίσης ότι το Κοράνι είναι το μοναδικό θρησκευτικό βιβλίο που αναφέρει το γάμο με μόνο μια γυναίκα, ενώ σε όλα τα άλλα Ιερά βιβλία, όπως στη Βίβλο, δεν αναφέρεται καθόλου η απαγόρευση της πολυγαμίας.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: