Η ΜΑΝΤΙΛΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Η ΜΑΝΤΙΛΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Περιγραφή

Αυτό το Video μιλάει για την Μαντίλα στο Ισλαμ και για τα πλεονεκτήματά της για τις γυναίκες που την φορούν. Εξηγώντας επίσης, ότι η μαντίλα δεν είναι μια ισλαμική εφεύρεση, αλλά είναι μια υποχρέωση που επιβλήθηκε στις γυναίκες στο Χριστιανισμό όπως επιβλήθηκε και στο Ισλάμ. Τέλος, εξηγεί τους κινδύνους που διατρέχουν οι γυναίκες που δεν την φοράνε.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: