کتاب سوالهای سه‌گانه قبر‌ و قواعد اربعه و نواقض اسلام

نویسنده :

ناشر:

شرح

کتاب سوالهای سه‌گانه قبر‌ و قواعد اربعه و نواقض اسلام: این کتاب به زبان فارسی می‌باشد، مولف آن دکتر هیثم سرحان حفظه الله می باشد . که شامل: ۱_ سوالهای سه گانه قبر: رساله ای با ارزش که شامل اصولی است که بر هر فرد مسلمان ضروری است آن را بداند که در قبر از آن مورد سوال واقع می شود و اقسام عبادتی که الله عزوجل به آن دستور داده و همچنین به مراتب دین اشاره شده است. ۲_ قواعد اربعه: رساله ای مختصر در رابطه با بیان قواعد توحید و آشنایی با آن که در رد مشرکین و پاسخ به برخی از شبهات آن‌ها می باشد اشاره شده است . ۳_ نواقص اسلام: متنی مختصر که به‌مهمترین مسائلی که به اسلام هر فردی لطمه وارد می‌کند اشاره کرده، وبا این وجود که به دین هر فردی ضربه وارد می کند، در زندگی خیلی ها رخ داده است‌. لذا هر فرد مسلمان از افتادن در آن باید بر حذر باشد. مولف به شکلی ساده و زیبا بر اساس جدول‌ تقسیم‌بندی نموده و در پایان هر قسمت به صورت مختصر آزمونی قرار داده است‌.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: