คำถามสามประการในหลุมฝังศพ เเละหลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ เเละสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอิสลาม

ผู้เขียน :

สำนักพิมพ์:

คำอธิบาย

คำถามสามประการในหลุมฝังศพ เเละหลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ เเละสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอิสลาม : หนังสือภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , ประกอบด้วยเนื่อหาดังนี้ : 1. คำถามสามประการในหลุมฝังศพ : เป็นบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าประมูลเนื้อหาสาระบนหลักพื้นฐานศาสนาที่มนุษย์ต้องรู้เเละจะถูกถามจากเรื่องดังกล่าวในหลุมฝังศพ , เเละชนิดของการประกอบศาสนกิจ อิบาดะห์ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงดำรัสไว้ , เเละอธิบายลำดับความสำคัญของศาสนาอิสลาม. 2. หลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ : เป็นบทประพันธ์โดยสรุปในการอธิบายให้รู้จักหลักการเอกภาพต่ออัลลอฮฺ , เเละบางประเด็นที่เป็นข้อคลุมเครือซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ตั้งภาคีเเละตอบโต้สิ่งเหล่านั้น. 3. สิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอิสลาม : เป็นบทประพันธ์โดยสรุปที่ถูกกล่าวถึงบางประการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอันมีผลต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม , เเละพร้อมกันนั้นประเด็นเหล่าวนี้มักเป็นอันตรายที่ยังเกิดขึ้นมาก , จนกระทั่งผู้นับถืออิสลามต้องเตือนตัวเองเเละพึงระวังอยู่ตลอดเวลา. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวม , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล