• espan naajo

    PDF

    o bataake janginto ko holko kajjoowo foti wadde balde hajju kaloko waddi dum no newi

jiiki ma no himmi amen