lande’ e jaabayeeji 6

lande’ e jaabayeeji 6

tajre rabbere

Maadeeji kellefuyee ka rewbeben. Maadeejii kellefuyee ka worbeben. Maadeeji kellefuyee kafaadi. gnaawoore’ jangugol faatiha wonande’ baawobaawoojo. gnaawoore’hawtutugol jawdimun e mo jawdimun harmi.yiiyan hadaydan debbo dewal.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: