lande’ e jaabayeeji 8

lande’ e jaabayeeji 8

tajre rabbere

gnaawore’ maskugol sokeetiijidin: sartiiji maskugol sokeetiijidin. gnaawoore’ darnangol julde wonande sonnaabeben. gnaawoore’ duanagol maydo mo andaaka alhaalimun. nokkeeli ka juude townetee ka julde.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: