lande’ e jaabayeeji 7

lande’ e jaabayeeji 7

tajre rabbere

gnaawore’ wiugol acciti sonnaajo mun on samakala. gnaawoore’ yiugol awra janano. gnaawore’ mooritagol. gnaawoore’ fenaade. gnaawooje’ julde baawobaawoojo leetudo.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen