lande’ e jaabayeeji 7

lande’ e jaabayeeji 7

pecce gande:

tajre rabbere

gnaawore’ wiugol acciti sonnaajo mun on samakala. gnaawoore’ yiugol awra janano. gnaawore’ mooritagol. gnaawoore’ fenaade. gnaawooje’ julde baawobaawoojo leetudo.

jiiki ma no himmi amen