lande’ e jaabayeeji 9

lande’ e jaabayeeji 9

tajre rabbere

gnaawore’ lootagol nasi windiraaki alquraana. gnaawoore’ atchutudo( tertiido) julde. ko balde jelu tertiido julde mungnantee. gnaawoore’ fijugol sonnaabeben ka peeraaji.

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen