seedamfaagu miijiyankoobe e anabi Muhamad sallalaahu alayhi wa sallam

firtude:

rewtindaade:

tajre rabbere

miijiyankoobe e darnde mabbe e nelaado

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen