holko woni faandaarema e damdo nguurndam?

holko woni faandaarema e damdo nguurndam?

jeewtoowa :

rewtindaade:

tajre rabbere

neddo hina foti jogaade faandaare e nder nguurndam muudum ha o waawa andu hol ko yidi e hol do happi

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen