گۆڤاره‌ ڕووته‌كان

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن سه‌ماحه‌تی شێخ عبد العزیز بن باز (ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت) هاوسه‌وه‌ وه‌ڵام دراوه‌ته‌وه‌، ئه‌مه‌ش ده‌قی پرسیاره‌كه‌یه‌ : ئایا حوكمی ده‌ركردنی ئه‌و گۆڤارانه‌ چیه‌ كه‌ ئافره‌تی ڕووت وسافیره‌ی به‌ شێوه‌یه‌كی سه‌رنج ڕاكیشه‌ر تێدا بڵاو ده‌كرێته‌وه‌، وه‌ گرنگی به‌ هه‌واڵی ئه‌و پیاو ژنه‌ دراماكه‌رانه‌ ده‌دات كه‌ خه‌ریكی كاری نواندنن، وه‌ ئایا حوكمی ئه‌و كه‌سه‌ چیه‌ له‌و گۆڤارانه‌دا ئیش ده‌كات و یارمه‌تیان ده‌دات له‌ بڵاو كردنه‌وه‌ و دابه‌شكردن، وه‌ حوكمی ئه‌و كه‌سه‌شمان بۆ ڕوون بكه‌نه‌وه‌ كه‌ ئه‌و گۆڤارانه‌ ده‌كرێت ؟ خوای گه‌وره‌ پاداشتی خێرتان بداته‌وه‌ ..

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  گۆڤاره ڕووتهكان

  حكم المجلات الخليعة

  < كوردي >

  سهماحهتی شێخ عبد العزیز بن باز (ڕهحمهتی خوای لێ بێت)

  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ( رحمه الله )

  —™

  وهرگێرانی : دهستهی بهشی كوردی ماڵپهری ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  ترجمة : فريق القسم الكردي بموقع إسلام هاوس

  مراجعة: بشتیوان صابر عهزیز

  گۆڤاره ڕووتهكان

  پرسیار : ئایا حوكمی دهركردنی ئهو گۆڤارانه چیه كه ئافرهتی ڕووت وسافیرهی به شێوهیهكی سهرنج ڕاكیشهر تێدا بڵاو دهكرێتهوه، وه گرنگی به ههواڵی ئهو پیاو ژنه دراماكهرانه دهدات كه خهریكی كاری نواندنن، وه ئایا حوكمی ئهو كهسه چیه لهو گۆڤارانهدا ئیش دهكات و یارمهتیان دهدات له بڵاو كردنهوه و دابهشكردن، وه حوكمی ئهو كهسهشمان بۆ ڕوون بكهنهوه كه ئهو گۆڤارانه دهكرێت ؟ خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه ..

  وهڵام: سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودروود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  بههیچ شێوهیهك دروست نیه ئهو گۆڤارانه دهربكرێت كه وێنهی ئافرهتیان تێدایه، یان بانگهشه بۆ زینا و فاحشه ونێربازی و خواردنهوهی مهی و ماده هۆشبهرهكان وهاوشێوهكانیان دهكات، چونكه دهبێته هۆی كاری باطل و نادروست یارمهتیدانی خراپهكاری، وه دروست نیه كهسی باوهڕدار لهو گۆڤارانهدا كار بكات نه به نووسین و نه به بانگهشه و برهو پێدانی، چونكه كارێكی لهو شێوهیه هاریكاری كردنه لهسهر گوناهو و تاوان وخراپهكاری، و بلاوكردنهوهی فهساد و بێ ڕهوشتیه له زهوی و بانگهواز كردنه بۆ خراپكردنی كۆمهڵگه، وبڵاوكردنهوهی ڕهوشتی ناشیرن، خوای گهورهش له قورئانه پیرۆزهكهیدا فهرموویهتی : ﴿ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ { المائدة : 2 } .

  واتا : یارمهتی و کۆمهکیی یهکتر بکهن لهسهر چاکهو خواناسی، نهکهن یارمهتی وکۆمهکی یهکتر بکهن لهسهر گوناهو دهستدرێژی، له خوا بترسن و پارێزکار بن، چونکه بهڕاستی خوا زۆر بهتوندی تۆڵه دهسێنێت .

  وه پێغهمبهریش ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهتی : { صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة , لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا } رواه مسلم في صحيحه برقم 3674 .

  واتا : دوو دهسته وكۆمهڵ له ئههلی دۆزهخن، كه تا ئێستا نهمبینیون : پیاوانێك كه قامچیان بهدهستهوهیه وهك كلكی مانگا وایه، لیدان و فهلاقهی خهڵكی پێدهكهن، و ه ژنانێك پۆشتهن له ڕواڵهتدا بهڵام ڕووتن، به خهمزه ولار ولهنجه ڕێدهكهن، سهریان وهك پشتی حوشتری خوار وایه، ئهوانه ناچنه بهههشتهوه و بۆنی ناكهن، ههرچهند بۆن و بهرامهی بهههشت لهدووری هێنده و هێنده ڕیگاوه ههستی پێدهكرێت ..

  ئایهت وفهرمووده گهلێكی زۆر ههن لهم بارهیهوه، له خوای گهوره داواكارین كه موسڵمانان موهفهق و سهركهوتوو بكات لهو چاكسازی و ئیصلاح و سهرفرازییان، وه هیدایهتی ئهوانهش بدات كه بهرپرسی دهزگاكانی ڕاگهیاندنن و گۆڤار و ڕۆژنامهكانن لهوهی خێر و سهلامهتی كۆمهڵگا و ڕزگاربوونیانی تێدایه، وه یارمهتیان بدات كه زاڵ بن بهسهر خراپهكاریهكانی دهروونیان و زاڵیان بكات بهسهر فڕوفێڵهكانی شهیتاندا، خوای گهوره زۆر بهخشنده و میهرهبانه ...

  سهرچاوه : گۆڤاری ( الدعوة ) ژماره ( 1032) ابن باز ...