FUTUWOO DAAJIKOO LU

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

FUTUWO DAAJIKOO LU DOO LU MINNU DAATA ANIG MINNU DOO LU MAG DAA

Download
m` be soolrig i la miiro la le