FUTUWOO DAAJIKOO LU

FUTUWOO DAAJIKOO LU

kawandilaa :

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

FUTUWO DAAJIKOO LU DOO LU MINNU DAATA ANIG MINNU DOO LU MAG DAA

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG