kiilaa la suuta senemoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kiilaa la suuta senemoo keta nyaaminna ko a sabatita hadiisoo lu to nyaamig ang siira kitaabu sahayaarigo lu to.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: