Ñaakaa La Kiitiyo Misilimeyaa Kono

Ka Amankuta

Kumakago lu minnu naata ka koyindiroo ke sariyogo ye mig fo Ñaakaa la kuwo to.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: