Kiitiikoyindoo seneyaa niŋ saloo la kuwo doo lu to

Kiitiikoyindoo seneyaa niŋ saloo la kuwo doo lu to

Ka Amankuta

Diina koyindoo le mu miŋ be dendiŋ seneyaa la kuwo lu liŋ saloo saratoo lu doo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG