Sikaasaboo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkafatandirookesiikaasaboo la a kakoyindirookemantoorakuwoluminnu be a kono la, jaatakendeyaa la karoo la aniŋsotoo la karoo la aniŋsariyoŋo la karoo la aniŋsabatidulaa la karoo la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG