Tankoonafaakankookaŋ

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋ"tankooneemoo la bankookaŋ " aniŋkadiyaamuayoolu la minnukadiyaamuwoola.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: