Ibunabasi la hadiisootalada

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaale timiŋkadiyaamu"IbunAbas la hadiisoomiŋkaafo ( niŋ I be daanirookelaAladaani ) a daamuta ta ibunAbasifaŋo la kiisatoo le la woo koolaaalahadiisookoyindiroo.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG