Berehuukono moo saboolu la hadiisoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muhadiisoo le timigkakawandookeberehuukono moo saboolu la musilim ye hadiisoo fig funtandikabo Abdu LahiibunUmara bulu.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: