Ñaa tilindiroo le mu kata Ala kag anig ka I paree laakira kamma

Ñaa tilindiroo le mu kata Ala kag anig ka I paree laakira kamma

Ka Amankuta

Ñaa tilindiroo le mu kata Ala kag aniŋ ka I paree laakira kamma la kiilaa la sunoo mutoo la kiisa niŋ neenoo be a ye aniŋ ka laakira keeñaa lu fo aniŋ Arajana niŋ Jahannama mankutoo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG