Kuuraŋonafaa

Kuuraŋonafaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamukuraŋo la kuwoo la aniŋ moo ñantamiŋkelaniŋ a kuuranta, aniŋjaaraloo la silo islaamoo la karoo la.

Download
m` be soolrig i la miiro la le