Ka Ala la kanoo soto

Ka Ala la kanoo soto

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaamu Ala la kanoo sotoo la fesamanteeyaa miŋ be woo to aniŋ moo be a sotola ñaaniŋ

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG