Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada 1- 3

Ka koyindiroo ke lasili saboo la talaada 1- 3

kawandilaa : Baba Ceesay

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukoyindiroo le ti kitaaboo la i`ka afo miŋ ye lasili saboo musilimeyaa sumbaa saboo lu mig ñanta moobee ye ka a log

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: