annabiyoomoo lu taladaa lu

annabiyoomoo lu taladaa lu

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

annabiyoomoolu be talaarig talaadaa saba le la palaasoo saabu la Ala ye mig dii i`la

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le