अप्रिल झूठको वास्तविक्ता

विशेषता

यस निबन्धमा यो हो कि 1 अप्रिलको झूट बुल्न जायज छैन जसरी के केही व्यक्तिहरुले अनुमान गरेको छ कि यसमा बिना कुनै रोक टोकको झूट बोल्न जायज छन् जुन् शरिअतको बिरुध हो। र यसबाट इस्लाम धर्मले सचेत गरेको छ।

Download

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ