आशूरा इस्लाममा र अनभिज्ञहरूको दृष्टिमा

विशेषता

यस पुस्तिकामा मुहर्रमको दशौं दिन र यस महिनाको श्रेष्ठताको बारेमा र दशौं मुहर्रमको दिन जति पनि अवैधानिक गतिविधिहरू अनभिज्ञ मान्छेहरूद्वारा गरिन्छ त्यसको बारेमा पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संक्षिप्त जानकारी गराइएको छ ।

Download

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ