हज्ज इस्लामका पाँचा अाधारमध्ये एक अाधार हो

वक्ता :

पुनर्विचारक: शमसुद्दीन दरग़ामी

विशेषता

यस श्रृंखलामा यो वर्णन गरिएकाे छ कि हज्ज इस्लामको एउटा प्रमुख अाधार हो, र याे जीवनमा मात्र एक पटक अनिवार्य छ, र स्वीकृत हज्जकाे प्रतिफल स्वर्ग बाहेक केही हाेइन ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ