हज्जको यात्राको तौरतरिका

विशेषता

यस आडियोमा हज्जको यात्राको तौरतरिका र त्यससित संलग्न समस्त वैधानिक कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ