उमराको बारेमा संक्षिप्त वैज्ञानिक विवरण

विशेषता

यसमा उमरा सम्बन्धि समस्त कुराहरूलार्इ कुरअान र हदीसको प्रकाशमा इस्लामीय सदाचारी विद्हरूकाे ज्ञान र दृष्टिको अाधारमा वर्णन गरिएको छ

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ