इस्लाममा पोर्क अवैधताको कारण

विशेषता

यस पस्तिकामा सुँगुरको मासुबारे विस्तृत जानकारी कुरआन र हदीस एवं तौरात र इन्जीलको प्रकाशमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: