विशेषता

यस पस्तिकामा सुँगुरको मासुबारे विस्तृत जानकारी कुरआन र हदीस एवं तौरात र इन्जीलको प्रकाशमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ