इस्लाम विरोधी भ्रम निवारण

विशेषता

यो किताब गैर मुस्लिमहरू द्वारा उत्पन्न गरिएका केही भ्रम र संदेहहरूलार्इ प्रमाणसहीत निवारण गर्छ, साथै भ्रम फिजाउने तथ्यको विश्लेषण गरी त्यसको असल रूप पाठकवर्ग सामु प्रस्तुत गर्छ ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ