वैज्ञानिक वर्गीकरण

तीन अाधार र त्यसका प्रमाणहरू

तीन अाधार र त्यसका प्रमाणहरू नामक पुस्तक इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाबले लेखेका प्रसिद्ध लेखहरू मध्ये एक हो, जसमा यस जीवनका तीन रहस्यमय अाधारको वर्णन प्रमाणसहीत गरिएको छ, र पुस्तक उच्चकोटिको हुनाले यसलार्इ अति लोकप्रियता प्राप्त छ र यसै कारण यसका विभिन्न व्याख्यानहरू विभिन्न विद्वानहरूले गरेका छन् । त यस सम्बन्धित समस्त कुराहरूलार्इ एकत्रित गर्ने प्रयास यस पृष्ठमा गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ