वैज्ञानिक वर्गीकरण

कश्फुश्शुबुहात फित्ताैहीद

यस किताबमा एकेश्वरवादको बारेमा शंकास्पद कुराहरूको निवारण र प्रतिउत्तर कुरअान र हदीस एवं प्राकृतिक प्रमाणहरूद्वारा गरिएको छ, यस किताबको लेखक प्रसिद्ध र लोकप्रिय विद्वान शैख मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब हुन । यस किताबमा पनि उहाँले अाफ्नो अार्को किताब किताबुत्ताैहीद झैं बहुदववाद र एकेश्वरवादमा विस्तारले चर्चा गर्नु भएको छ र एकेश्वरवाद सम्बन्धि समस्त विवादस्वद र शंकास्पद कुराहरूको र इस्लाम विरोधी तथ्यहरूको उचित निवारण गर्नु भएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 2

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ