वैज्ञानिक वर्गीकरण

मुहर्रम र अाशूरा

मुहर्रम महिनामा दश तारिखलार्इ अाशूरा भनिन्छ त्यसै दिन गरिने केही अवैध कार्यहरूको वर्णनको साथ साथै त्यस दिन गरिने वैधानिक कार्यलार्इ पनि र अरू यस सम्बन्धि प्रमुख ज्ञानवर्धक कुराहरू यस पृष्ठमा राखिएका छन ।

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ