वैज्ञानिक वर्गीकरण

महाप्रलय

र्इमानका अाधारहरू मध्ये एउटा अाधार महाप्रलय माथि अास्था राख्नु पनि हो, तर यसको घटित हुने समय अल्लाह बाहेक कसैलार्इ पनि थाहा छैन, तर त्यसका लक्षणहरू वर्णित छन् । र यसै कुराहरूलार्इ स्पष्ट पार्ने प्रयास यस पृष्ठमा गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ