वैज्ञानिक वर्गीकरण

प्रचार र प्रचारक

यस पृष्ठमा इस्लामीय प्रचारकहरू र प्रचार प्रसारको बारेमा विस्तारले वर्णन गरिएको छ र प्रचारशैली र प्रचार प्रसारमा अाउने कष्टहरू र त्यसको समाधानबारे, र यस कार्यको महानता र प्रधानतालार्इ पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 2

 • नेपाली
  video-shot

  MP4

  यस वीडियोमा सत्य धर्म इस्लाम हो, यसै कुरालार्इ प्रमाणित गरिएको छ, र यस कुराको ज्ञान गराइएको छ कि सत्य पूज्यका विशेषताहरू के के हुन्, र यी समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीस एवं प्राकृतिक प्रमाणहरू द्वारा प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।

 • नेपाली

  MP3

  यस आडियोमा सत्य र साँचो धर्म कुन हो ? यसै कुरालार्इ प्रमाणित गरिएको छ, र यस कुराको ज्ञान गराइएको छ कि इस्लाम बाहेक समस्त धर्महरू मध्ये केही त मानिसले बनाएक मिथ्या धर्म हुन् त कतिपयलार्इ मान्छेहरूले परिवर्तित गरिसकेका छन्, र यी समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीस एवं प्राकृतिक प्रमाणहरू द्वारा प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ