वैज्ञानिक वर्गीकरण

इस्लाममा जनावर र मानवाधिकार

मानवाधिकार र जनावरको अधिकार इस्लाममा के छ यसलार्इ प्रष्ट पारिएको छ र इस्लाममा अातंकवादको हुकुम के छ यो सबै कुरालार्इ यस साइटमा ३५ भाषामा वर्णान गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

  • PDF

    यस पुस्तकमा स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ वर्णन गर्ने प्रयास गिरएको छ, साथै स्वतंत्रताको अर्थ अन्य समुदायहरू निकट के हो यसलार्इ पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ, र समस्त कुरोलार्इ प्रमाणिकरणको साथ विश्लेषण गरिएको छ । र वर्तमानकालमा स्वतंत्रताको जुन नयाँ परिभाषा केही गुटहरूद्वारा गरिएको छ त्यसको समाजमाथि घातक प्रभावको पनि चर्चा गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ