वैज्ञानिक वर्गीकरण

इस्लाममा जनावर र मानवाधिकार

मानवाधिकार र जनावरको अधिकार इस्लाममा के छ यसलार्इ प्रष्ट पारिएको छ र इस्लाममा अातंकवादको हुकुम के छ यो सबै कुरालार्इ यस साइटमा ३५ भाषामा वर्णान गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 234

पृष्ठ : 12 - देखि : 1
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ