वैज्ञानिक वर्गीकरण

ताैबा (प्रयाश्चित) र अल्लाहतर्फ प्रवृत्त हुनु

सबैलार्इ याे थाहा छ कि पापमुक्त कुनै मनुष्य छैन, र पाप गरे पश्चात ताैबा नगर्नु त्यसभन्दा ठूलो पाप हो तसर्थ सबैलार्इ ताैबाको अावश्यकता हुन्छ यसै कारण यहाँ यसबारे विस्तृत ज्ञान गराइएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

  • नेपाली

    MP3

    यस आडियोमा इस्लाम र त्यसका निर्देशनहरूलार्इ अस्वीकृत गर्नेहरूको परिणामलार्इ वर्णन गरिएको छ, र यसै सन्दर्भमा यो पनि वर्णन गरिएको छ कि सत्य र अल्लाहले अवतरित गरेको धर्म त इस्लाम नै हो, तर जुन मान्छेहरू शैतानको फकाइमा अएर अल्लाहलार्इ छाडी शैतानको अनुशरण गर्दछन् तिनको परिणाम संसारिक र परलौकिक जीवनमा के कस्तो हुनेछ यसलार्इ पनि संक्षेपमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ