आशूराको दिन शीअःहरू जुन गर्छन् त्यो बिदअत र पथभ्रष्टता हो

विशेषता

यस फतवामा मुहर्रमको दशौं दिनको बारेमा र दशौं मुहर्रमको दिन जति पनि अवैधानिक गतिविधिहरू शीअःहरूद्वारा गरिन्छ त्यसको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संक्षिप्त जानकारी गराइएको छ ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ