इस्लामको पाँचाैं स्तम्भ हज्जको कार्य सन् १४३४ हिज्रीमा सम्पन्न भएको चित्रण

वक्ता :

विशेषता

यस सृंख्लामा इस्लामको पाँचाैं स्तम्भ हज्जको वर्णन छ, र यो शैख उमर बिन अब्दुल्लाह अल मुक्बिलद्वारा पेश गरिएको सृंख्ला मध्ये एक हाे जसमा उहाँले हज्जकाे बारेमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको व्याख्या र त्यसबारे उपदेश दिएका छन्, र यसलार्इ सउदी अरबको अामन्त्रण तथा प्रदर्शन मन्त्रालयले प्रदर्शित गरेकाे हाे ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ