इस्लामको पाँचाैं स्तम्भ हज्जको कार्य सन् १४३४ हिज्रीमा सम्पन्न भएको चित्रण

इस्लामको पाँचाैं स्तम्भ हज्जको कार्य सन् १४३४ हिज्रीमा सम्पन्न भएको चित्रण

विशेषता

यस सृंख्लामा इस्लामको पाँचाैं स्तम्भ हज्जको वर्णन छ, र यो शैख उमर बिन अब्दुल्लाह अल मुक्बिलद्वारा पेश गरिएको सृंख्ला मध्ये एक हाे जसमा उहाँले हज्जकाे बारेमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको व्याख्या र त्यसबारे उपदेश दिएका छन्, र यसलार्इ सउदी अरबको अामन्त्रण तथा प्रदर्शन मन्त्रालयले प्रदर्शित गरेकाे हाे ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ