Imam Muslim

Beschrijving

Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushadh al-Qushairi an-Nisapuri (±204H/820C-261H/875C) Imam Muslim was afkomstig uit Nisapur (Naysabur), een centraal gelegen stad in de regio Khurasan. Hij was van Perzische origine, verbonden aan een Arabische stamlijn: de Banu Qushayr, welke deel uit maakte van de machtige Rabi‘a clan.

Download

Categorieën:

Beoordelingen