De liefde voor ons profeet (vzmh)

Beschrijving

De liefde voor Allah de Verhevene en Zijn laatste boodschapper (vzmh) is de grootste deugd van de moslim. Allah Ta’aala zond hem als een genade voor de werelden. Hij was de meest nobele onder de mensen, Omdat dit een heel breed onderwerp is, korten wij dit met de volgende beknopte bespreking in en geven wij er in het licht van de Koranverzen en de profetische overleveringen een snelle glimp op.

Download
Beoordelingen