De Hanbalitische school en haar stichter: Imam Ahmed ibn Hanbal

Beschrijving

Dit artikel gaat over een rechtschool/systeem binnen de Islamitische relegie namelijk de Hanbalitische -rechtschool.

Download
Beoordelingen