Barnoota soomana Ramadaanaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota somana ramadaanaa, sadarkaa isaa, waan isa balleysu, dhaabbata ramadaanaa, zakaa fixrii tiifi waan kana fakkaatu uf keessatti ammatee jira.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.